Skip to main content

Muzeum na wynos. Zajęcia wyjazdowe

Scroll down

„Muzeum na wynos” . Zajęcia wyjazdowe.

Dział Edukacji Muzeum Gdańska serdecznie zaprasza do zamawiania zajęć wyjazdowych do szkół, placówek oświatowych i opiekuńczych, świetlic terapeutycznych, placówek przyszpitalnych, centrów lokalnych (domów i klubów sąsiedzkich), bibliotek etc. z obszaru Trójmiasta. 

Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli/opiekunów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego oraz ułatwienie dostępu do kultury i angażowanie grup zagrożonych wykluczeniem. W ten sposób te placówki, których podopieczni nie mają szansy wziąć udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie oddziałów Muzeum Gdańska, objęte zostaną aktualną ofertą muzealną (warsztaty, lekcje muzealne, pogadanki etc.).

W ramach realizacji projektu chcemy przybliżyć zagadnienia związane z dziedzictwem historycznym regionu, wzmóc poczucie przynależności i tożsamości kulturowej i obywatelskiej, zapoznać z materialną i niematerialną spuścizną kulturalną. Twórcy programu na całym etapie jego realizacji kładą nacisk na upodmiotowienie ucznia, wyeksponowanie jego potrzeb i uczuć, co prowadzić ma do podnoszenia samoświadomości i zrozumienia własnej roli w byciu współobywatelem odpowiedzialnym za własne dziedzictwo. W 2019 roku projekt został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Poszczególne tematy spotkań zostały dostosowane do potrzeb i wieku uczestników. Ofertę cechuje wysoka różnorodność działań, pomyślanych tak, by nikt nie mógł się czuć wykluczony z grupy docelowej, a także, by możliwość udziału była dla wszystkich równorzędna i nieuprzywilejowana. Twórcy programu, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu i realizowaniu programów edukacyjnych dedykowanych osobom o zróżnicowanych potrzebach poznawczych, przykładają ogromną wagę do dostępności przedsięwzięcia dla środowisk zagrożonych wykluczeniem. Realizatorzy zadania posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie intelektualnym, sensualnym i motorycznym, dlatego scenariusze zajęć projektowane są uniwersalistycznie.

Aby zamówić spotkanie należy skontaktować się z Działem Edukacji i Obsługi Ruchu Turystycznego (numer telefonu +48 789 449 685). W trakcie rozmowy wybierzemy interesujący Państwa temat i uzgodnimy termin przyjazdu.

Czas trwania zajęć – 1 godzina zegarowa.

Zajęcia są bezpłatne

Proponowane tematy zajęć:

- Spotkanie z Panienką z okienka 
- Od rycerza do żołnierza 
- Herb Gdańska
- Z modą przez wieki  
- Jak to napisać 
- Źródła historyczne 
- Higiena i medycyna w historii 

Last update : 29.01.2020 13:52
Content author : Monika Kryger

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected