Skip to main content

Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej

Scroll down

Pasowanie na ucznia szkoły podstawowej

Zapraszamy wszystkie dzieci rozpoczynające swoją przygodę ze szkołą, ich rodziców i nauczycieli do wspólnego świętowania tego ważnego wydarzenia.

Podczas spotkania wprowadzimy gości w wyjątkową atmosferę najbardziej prestiżowych wnętrz Ratusza Głównego Miasta a także zadbamy o uroczystą oprawę. Postaramy się również wyjaśnić, jak wielkie znaczenie posiada życie ukierunkowane na dobro społeczności oraz jaką wagę ma złożona przez dzieci przysięga.  

W ofercie zawiera się półgodzinne wprowadzenie przez edukatora oraz czas do własnego zagospodarowania przez szkołę w ramach uroczystości pasowania (max. 45 minut).

Koszt 8 złotych od ucznia. Grono nauczycielskie i rodzice nie wnoszą opłaty.

Serdecznie zapraszamy!

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Last update : 01.09.2019 18:06
Content author : Monika Kryger

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected