Skip to main content

Studenci

Oferta Muzeum Gdańska dla Studentów

Zapraszamy słuchaczy uczelni wyższych i szkół pomaturalnych do udziału w spotkaniach poświęconych najważniejszym zabytkom Gdańska. Aktywna obecność zabytków w systemie nauczania pozwala na szerokie zrozumienie problematyki poruszanej podczas zajęć akademickich i osadzenie jej w konkretnym krajobrazie kulturowym. Chcemy, by pozyskana w ten sposób wiedza miała charakter funkcjonalny oraz podnosiła kompetencje zawodowe.

Wystarczy tylko wybrać interesujący rodzaj lub temat zajęć i skontaktować się z pracownikiem Muzeum.

Last update : 02.09.2019 16:32
Content author : Monika Kryger

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected