Skip to main content

Zbiory online

Portale i serwisy za pośrednictwem których udostępniane są informacje o zbiorach Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska udostępnia obecnie zbiory na portalu www.dziedzictwo.pomorze.pl, gdzie prezentowane jest ponad 1200 obiektów z kolekcji ikonografii naukowej (fotografie i pocztówki) oraz bursztynu. Muzealia zdigitalizowano w ramach projektu Cyfrowe dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnienie zbiorów MHMG dofinansowanego ze środków programu Kultura Cyfrowa 2016, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W styczniu Muzeum uruchomi portal www.dziedzictwo-gdansk.pl, gdzie udostępnione zostanie łącznie blisko 3700 muzealiów zdigitalizowanych w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze środków programu Kultura Cyfrowa w 2016 i 2017 roku. Portal utworzono i digitalizację ponad 2500 muzealiów przeprowadzono w ramach projektu Cyfrowe dziedzictwo Pomorza – digitalizacja i udostępnienie zbiorów MHMG – etap II

W grudniu Muzeum Gdańska uruchomiło portal kultury niematerialnej www.relacje.dziedzictwo-gdansk.pl zawierający wywiady z gdańszczanami. Całość zrealizowano w ramach projektu  „Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków." dofinansowanego ze środków programu Patriotyzm Jutra, realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w 2017 roku. W kolejnych latach planowane jest dodawanie efektów kolejnych projektów.

Portalami administruje Dział Digitalizacji Muzeum Gdańska. W celu uzyskania informacji i kontaktu do działu kliknij tutaj.

 

Last update : 31.12.2017 02:02

Zakres udostępnienia online

W katalogu online dziedzictwo-gdansk.pl udostępniane są odwzorowania muzealiów w formie fotografii cyfrowej. Dodatkowo, każdy obiekt opisany jest zestawem metadanych uwzględniającym specyfikę rodzaju obiektu. Z tego względu inne elementy metadanych przygotowano dla zbiorów bursztynu, a inne dla zbiorów fotografii.

Muzeum Gdańska dokłada starań aby zapewnić Gdańszczanom i w ogóle użytkownikom Internetu jak najwyższą jakość przygotowanych odwzorowań i informacji tekstowych opisujących obiekt.  

Muzeum udostępnia bezpłatnie odwzorowania o długości 4000 pikseli na dłuższym boku i dąży do tego, by możliwe było ich nieograniczone wykorzystywanie zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Wszystkie muzealia dla których podano, że znajdują się w domenie publicznej, mogą być wykorzystywane właśnie w taki sposób. W innych przypadkach scharakteryzowano ograniczenia dla konkretnych muzealiów. 

W przypadku stwierdzenia jakiejś niezgodności, prosimy o kontakt bezpośrednio z portalu poprzez przycisk "zgłoś uwagę", który jest dostępny w każdym rekordzie lub bezpośrednio do pracowników działu - tutaj

 

Last update : 13.02.2020 13:36
Content author : h.kotarski

Strategia udostępniania zbiorów online Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska obrało za cel udostępnianie wysokiej jakości odwzorowań muzealiów w Internecie. Jako zasadę przyjęto, że każdego roku publikowane będą kolejne elementy kolekcji Muzeum. Kryterium doboru zbiorów do udostępnienia online jest ich popularność wśród osób zgłaszających się do muzeum o uzyskanie dostępu do muzealiów lub ich wizerunków. Dodatkowym czynnikiem jest popularność poszczególnych oddziałów. Ewentualną przeszkodą są natomiast kwestie związane z proweniencją i prawami autorskimi, co niestety niejednokrotnie wstrzymuje muzeum od  udostępnienia interesujących Gdańszczan zbiorów. 

W okresie 2016 i 2017 roku, muzeum zrealizowało dwa projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa, co umożliwiło digitalizację i udostępnienie blisko 3700 muzealiów obejmujących kolekcje: bursztynu, sreber, grafik, fotografii, pocztówek, etykiet browarów.

W najbliższych latach przewidziana jest digitalizacja zbiorów malarstwa, numizmatów, przedmiotów użytkowych i innych.

Jednocześnie Muzeum inwestuje środki w rozbudowę infrastruktury do długotrwałego zabezpieczenia i archiwizacji wytworzonych danych cyfrowych.

 

Last update : 31.12.2017 01:39

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected