Skip to main content

Bezpłatny wstępZwolnienie z opłaty za wstęp do wszystkich Oddziałów Muzeum Gdańska przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym:
  1. Orderem Orła Białego;
  2. Orderem Wojennym Virtuti Militari;
  3. Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";

 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

 3. członkom:
  1. Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);
  2. Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

 5. dzieciom do lat 7;

 6. przewodnikom grup zorganizowanych (jeden przewodnik na grupę; grupa - powyżej 10 osób);

 7. opiekunom grup zorganizowanych – zwolnienie z opłaty przysługuje jednemu opiekunowi na 10 osób;

 8. nauczycielom wraz z grupą zorganizowaną (jeden nauczyciel na grupę; grupa powyżej 10 osób);

 9. dziennikarzom (na podstawie legitymacji prasowej);

 10. gdańskim przewodnikom PTTK oraz osobom szkolącym się w tym zakresie;

 11. członkom Rady Miasta Gdańska;

 12. posiadaczom złotych i srebrnych kart VIP wydawanych przez Muzeum Gdańska:
  1. złote karty VIP są wydawane imiennie i uprawniają do nielimitowanego, okresowego wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Gdańska jej posiadaczowi oraz osobie towarzyszącej
  2. srebrne karty VIP uprawniają do jednorazowego odwiedzenia każdego z oddziałów Muzeum Gdańska okazicielowi oraz osobie towarzyszącej w dowolnym okresie czasu


 13. wszystkim odwiedzającym oddziały Muzeum Gdańska w dzień wolnego wstępu (poniedziałek - w letnim sezonie turystycznym oraz wtorek - w czasie zimowego sezonu turystycznego) z wyjątkiem oddziałów czynnych sezonowo:
  1. Twierdzy Wisłoujście;
  2. Wartowni nr 1 na Westerplatte;
  3. Muzeum Nauki Gdańskiej oraz
  4. Galerii Palowej w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska.

 

Zobacz także:

1. godziny otwarcia oddziałów [LINK]

2. ceny biletów [LINK]

 

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected