Skip to main content

Praca

Muzeum Gdańska jest instytucją finansów publicznych zapewniającą stabilne zatrudnienie w ramach stosunku pracy.

W Muzeum Gdańska zidentyfikowano, w ramach opracowania Strategi Muzeum na lata 2016-2018, kluczowe wartości i standardy działania jakimi kierują się pracownicy Muzeum:

 

Wartości, czyli co jest dla nas ważne

Prawda

Uczciwość

Otwartość

Zaufanie

Pasja i zaangażowanie

Gospodarność

Wysoka jakość

Rozwój

Dziedzictwo

Gdańsk

 Standardy Działania, czyli jak działamy

Działamy transparentnie i zgodnie z prawem

Działamy zespołowo

Planujemy i działamy odważnie i z rozwagą

Konstruktywnie oceniamy i wyciągamy wnioski

Wspieramy rozwój zawodowy pracowników

Dobra organizacja i zarządzanie

Profesjonalizm

Skuteczna komunikacja

Służebność wobec społeczeństwa

Partnerstwo w relacjach wewnętrznych

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą ofert pracy zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Gdańska - tutaj.

Last update : 21.03.2018 11:07
Content author : h.kotarski

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected