Przejdź do treści głównej

Szkoły średnie

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM GDAŃSKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁY ŚREDNIE

LEKCJE MUZEALNE

Nasze lekcje muzealne poświęcamy wybitnym gdańskim zabytkom oraz historii i dziedzictwu naszego miasta. Staramy się pokazać uczestnikom, jaką wartość niesie ze sobą wspólna tożsamość miejsca i ludzi. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na kontakt z zabytkiem i namacalnymi świadkami historii.

Lekcje prowadzone są przez cztery dni w tygodniu: we wtorki o godzinie 10.00 oraz od  środy do piątku o godzinie 10.00 i 12.00. Czas trwania wynosi jedną godzinę zegarową (chyba że w nawiasie podano inaczej).

Opłata za udział w zajęciach wynosi 8 złotych od uczestnika i jest pobierana niezależnie od wieku, a także w dzień wolnego wstępu. 

Rezerwacji zajęć prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem wskazanym przy każdym temacie zajęć.

Prosimy, by w zajęciach brała udział tylko jedna klasa – wspólna i zgodna praca uczestników jest dla nas bardzo ważna.

Prosimy także o punktualne przychodzenie na zajęcia, a także informację telefoniczną w przypadku rezygnacji z zajęć. Ze względów organizacyjnych zastrzegamy, że grupa spóźniona bez uprzedzenia ponad 15 minut może nie zostać przyjęta.

Zwracamy uwagę, że z przyczyn niezależnych od Muzeum zajęcia mogą zostać odwołane, o czym niezwłocznie poinformujemy.

W naszej ofercie mamy również zajęcia dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz dla grup integracyjnych i szkół specjalnych.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

 

OFERTA:

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich (licea, technika) do wspólnego poszerzania wiedzy. Przygotowaliśmy najciekawsze zagadnienia poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu historii Polski i Gdańska, sztuki, nauk przyrodniczych i społecznych. Nasze zajęcia nie tylko wzbogacą wiadomości pozyskane podczas zajęć szkolnych, ale pozwolą skonfrontować nabytą wiedzę i wyobrażenia z namacalnymi świadkami historii.

Ratusz Głównego Miasta

Tajemnice medycyny (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej)

Pierwsze wzmianki o rozwoju gdańskiego szpitalnictwa pochodzą z okresu panowania Krzyżaków, zakonu który w pierwotnym założeniu miał zajmować się opieką nad chorymi podróżnymi na terenie Ziemi Świętej. Najwcześniejszą instytucją, o której mówią źródła historyczne, jest Szpital Świętego Ducha powstały w latach 1310–1311. Prowadzony był on przez zakon szpitalników do 1382 roku i przeznaczony był dla chorych pielgrzymów i biedaków. W późniejszych wiekach następował dalszy rozwój szpitalnictwa gdańskiego, związany również z pojawieniem się wielu innowacji w tej dziedzinie nauki. W 1541 roku w Szpitalu Świętej Elżbiety utworzono wydzielony oddział dziecięcy. W 1549 roku powstał oddział dla umysłowo chorych, stanowiący wówczas rzadkość na skalę Europy. Osoby cierpiące na zaburzenia tego typu były w tamtym okresie zamykane w więzieniach, bądź uznawane za opętane. W XVII wieku, w związku z zagrożeniem epidemią dżumy, obecnej również na terenie Gdańska, stworzono dom dla zadżumionych, izolujący chorych. Z rozwojem lecznictwa związane było także powstanie w roku 1399 pierwszej apteki w Gdańsku. Prawie dwa wieki później (w 1579 roku) wydano przepisy o funkcjonowaniu aptek, mówiące m.in. o tym, kto może prowadzić apteki i regulujące dostawy leków. Dziś niewiele wiadomo o pierwszych lekarzach pracujących w Gdańsku, jednak z całą pewnością gdańscy medycy podejmowali niekiedy heroiczne wysiłki dla ratowania zdrowia mieszkańców. Na zajęciach poznamy ich tajemnice i specyfikę pracy w okresie baroku i oświecenia. Badania i osiągnięcia gdańskich chirurgów i doktorów miały tutaj ogromne znaczenie.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Na kartach Biblii… (czas trwania: 1,5 godz.)

Biblia jest jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej: w sferze religijno-moralnej stanowi podstawę stosunków międzyludzkich, w sferze kulturowej jest natchnieniem artystów i filozofów. Przez wieki stanowiła potężną inspirację dla malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów, twórców literatury i filmu, bowiem oferuje nam nieskończoną ilość kodów, znaczeń i symboli. Dziś nie wszystkie rozumiemy, niegdyś jednak były powszechnie znane i wykorzystywane w dziełach sztuki,  zdobieniach wnętrz a nawet na przedmiotach codziennego użytku. O ikonografii biblijnej Starego Testamentu, motywach i typach ikonograficznych porozmawiamy na przykładzie wnętrz Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Bóstwa i boginie (czas trwania: 1,5 godz.)

Mitologia grecka, poprzez mitologię rzymską, która wiele z niej zaczerpnęła, weszła do dziedzictwa kultury europejskiej i była nieustannie obecna w różnych przejawach życia społecznego, wyjaśniając miejsce człowieka w świecie oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię. Z mitologii czerpano wiedzę na temat świata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczające miejsce człowieka w ustalonym porządku świata. Stanowiąc niewyczerpalne źródło inspiracji dla sztuki, zakorzeniła się silnie w kulturze materialnej Europy. Podczas zajęć porozmawiamy o mitologii greckiej szczodrze reprezentowanej w przestrzeni Gdańska. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie materiału omawianego podczas lekcji.

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Dwór Artusa

Tradycje i legendy arturiańskie od Luciusa Artoriusa Castusa do gdańskiego Dworu Artusa

Nazwa Dworu Artusa pochodzi od imienia legendarnego wodza Celtów Artura (V i VI w. n.e.). Dla ówczesnych ludzi był on wzorem cnót rycerskich a Okrągły Stół, przy którym zasiadał ze swoimi dzielnymi rycerzami, symbolem równości i partnerstwa. Podczas zajęć porozmawiamy o rozwoju mitu arturiańskiego i tradycji Okrągłego Stołu w Europie między XII a XVII wiekiem. Symbolika „okrągłego stołu” jest wszak obecna również w naszym dzisiejszym doświadczeniu.

[Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

Chrześcijańskie motywy w wystroju Wielkiej Hali Dworu Artusa

Czasy rozkwitu Dworu Artusa przypadają na wiek XVI i XVII, ale jego historia sięga znacznie wcześniej. Nazwa budynku "curia regis Artus" (dwór króla Artusa), wzniesionego w Gdańsku w latach 1348-1350, pojawiła się pierwszy raz w 1357 w miejskim zapisie o czynszu gruntowym z 1350. Od początku jego użytkownicy przykładali najwyższą wagę, by dekoracje dworu odzwierciedlały ich własny splendor, a także przekonania i ideały. Podczas zajęć bogate wyposażenie wnętrza posłuży nam do omówienia zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Porozmawiamy o moralitetach, postaciach świętych (patronów bractw) oraz, szerzej, o katolicyzmie i protestantyzmie.

[Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

Dzieje gdańskiego Dworu Artusa

Dwór Artusa (Curia Regis Artus), w ciągu wieków swego istnienia był miejscem spotkań kupców gdańskich, następnie siedzibą giełdy, by ostatecznie stać się obiektem muzealnym. Nazwa nawiązuje do imienia legendarnego króla Brytów, Artura (V–VI wiek), znanego m.in. z biesiadowania ze swymi rycerzami przy Okrągłym Stole. Dwory Artusa znane były już w XII–XIII wieku w Anglii, Hiszpanii, Flandrii i Niemczech. Gdański dwór po raz pierwszy wspomniano 23 IV 1350. W latach 1370–1379 staraniem bogatych kupców gdańskich wybudowano nowy, większy budynek, który do dziś króluje niepodzielnie przy Długim Targu. Spotkanie w całości poświęcimy historii jednego z najważniejszych gdańskich zabytków i tradycjom z nim związanym.

[Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

Dom Uphagena

Życie codzienne w epoce Oświecenia

W epoce oświecenia, zwanego wiekiem rozumu i filozofów, doszło do wielu kluczowych odkryć i wynalazków, doszło też do wyodrębnienia się niektórych dyscyplin naukowych. Ludzie oświecenia najbardziej cenili sobie to, co można objąć umysłem, motywem przewodnim epoki był kult rozumu i dążenie do osiągnięcia największej rozumności. Podczas zajęć, na przykładzie zamożnego domu gdańskiego, poznamy warunki życia w epoce Oświecenia, zamieszkiwania bogatych mieszczan i czeladzi, wyposażenie domów, przedmioty codziennego użytku oraz warunki higieniczne. Poruszymy także tematykę następującej w osiemnastym wieku specjalizacji wnętrz (od wielofunkcyjnych do jednofunkcyjnych). Lekcja może stanowić dobre uzupełnienie zajęć na temat epoki Oświecenia, realizowanych na historii i języku polskim.

[Mariola Krzyżewska, 789 449 664]

Muzeum Bursztynu

Bursztynnictwo w Gdańsku

Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli Gdańska jest z całą pewnością bursztyn. Ten niezwykły kruszec towarzyszy portowemu miastu od samego początku jego historii. Gdańsk uważany jest powszechnie za Światową Stolicę Bursztynu. Szacuje się, że miasto skupia ok. 70% światowej produkcji biżuterii i wyrobów bursztynowych. Tutaj działa także Światowa Rada Bursztynu. W jej pracach uczestniczy kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. Podczas zajęć porozmawiamy o sposobach wydobywania bursztynu na terenie Gdańska. Omówimy także rozwój sztuki bursztynniczej od pradziejów przez starożytność, średniowiecze, ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, „złoty okres”, aż do początku XX wieku.

[Renata Adamowicz, 506 703 664]

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku

Urząd Pocztowy Gdańsk 1 stał się od 1930 głównym polskim urzędem pocztowym w Gdańsku. Mieściła się w nim między innymi centrala telefoniczna z bezpośrednim połączeniem z Polską. Szacuje się, że w 1939 na Poczcie Polskiej pracowało nieco ponad 100 osób. Atak na Pocztę Polską rozpoczął się 1 września 1939 roku o godz. 4:45 równocześnie z rozpoczęciem ostrzału Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. W skład sił niemieckich wchodziły: specjalny oddział gdańskiej Policji Porządkowej (Schutzpolizei) oraz pododdziały SS Wachsturmbann „E” i SS-Heimwehr Danzig. Oddziały te dysponowały oprócz broni ręcznej trzema samochodami pancernymi ADGZ. W gmachu Poczty Polskiej przebywało 43 pocztowców polskich z Gdańska, 10 pocztowców delegowanych z Gdyni i Bydgoszczy oraz jeden kolejarz polski z Gdańska. Dysponowali oni trzema lekkimi karabinami maszynowym, pistoletami i karabinami oraz pewną liczbą granatów ręcznych. Poza tym w budynku przebywali jeszcze: dozorca domu, jego żona i ich 10-letnia wychowanica. Lekcja przedstawia wydarzenia, które rozegrały się w siedzibie Muzeum Poczty 1 września 1939 roku. Wspólnie spróbujemy zrozumieć, dlaczego Poczta stała się miejscem jednej z pierwszych bitew II wojny światowej.

[Kasa 789 449 667]

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 – 1939

Nasza lekcja opowiada o sytuacji politycznej, społecznej, religijnej i ekonomicznej na terenie WMG. Omawia także zagadnienie obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, jako wyrazu silnego poczucia patriotyzmu Polonii gdańskiej. Na przykładzie znanych rodów gdańskich narodowości polskiej ukazuje losy Polaków podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Podczas zajęć wysłuchamy wspomnień gdańszczan, którzy pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, co znaczyło być Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku i dlaczego Polacy stanęli do obrony Poczty Polskiej?

[Kasa 789 449 667] 

 

Ostatnia aktualizacja : 08.01.2019 09:17
Autor treści : Monika Kryger

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje