Przejdź do treści głównej

Szkoły podstawowe IV-VIII

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM GDAŃSKA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

SZKOŁY PODSTAWOWE IV/VIII

Nasze lekcje muzealne poświęcamy wybitnym gdańskim zabytkom oraz historii i dziedzictwu naszego miasta. Staramy się pokazać, jaką wartość niesie ze sobą wspólna tożsamość miejsca i ludzi. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na kontakt z zabytkiem i namacalnymi świadkami historii.

Lekcje prowadzone są przez cztery dni w tygodniu: we wtorki o godzinie 10.15 oraz od  środy do piątku o godzinie 10.15 i 12.00. Zajęcia trwają jedną godzinę zegarową (chyba że w nawiasie podano inaczej).

Opłata za udział w zajęciach wynosi 8 złotych od uczestnika i jest pobierana niezależnie od wieku, a także w dzień wolnego wstępu. Liczba opiekunów grup zwolnionych z opłat to dwóch przy grupie do 20 uczestników, trzech przy grupie 21–30 uczestników.

Rezerwacji zajęć prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem wskazanym przy każdym temacie zajęć.

Prosimy, by w zajęciach brała udział tylko jedna klasa – wspólna i zgodna praca uczestników jest dla nas bardzo ważna.

Prosimy także o punktualne przychodzenie na zajęcia oraz niezwłoczną informację telefoniczną w przypadku rezygnacji z zajęć. Ze względów organizacyjnych zastrzegamy, że grupa spóźniona bez uprzedzenia ponad 15 minut może nie zostać przyjęta.

W naszej ofercie posiadamy zajęcia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz dla grup integracyjnych i szkół specjalnych. [Dział Edukacji, 789 449 685]

Zajęcia dla tej grupy wiekowej obejmują szeroką gamę lekcji muzealnych o wysokim walorze poznawczym, warsztatów i pogadanek. Rozwijamy także zagadnienia poruszane podczas zajęć wprowadzających dla grup młodszych. Nasze spotkania zapewniają wszechstronny rozwój i dobrze przyswajalną wiedzę, jaką każdy młody człowiek (szczególnie gdańszczanin) powinien posiadać.

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta – historia zabytku

Podczas lekcji zapewniamy sporą dawkę wiedzy na temat zabytku. Choć dokładna data powstania budowli nie jest znana, wiemy że początki Ratusza sięgają wczesnego średniowiecza. Był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego od XIV w. Głównym Miastem. Niezwykły był splendor ratuszowych wnętrz. W ich upiększaniu w końcu XVI i na początku XVII wieku udział brali twórcy złotego wieku sztuki gdańskiej, tacy mistrzowie, jak: Izaak van den Block, Hans Vredeman de Vries, Willem van der Meer czy Anton Moeller. To miejsce, które każdy młody człowiek musi zobaczyć i poznać.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Herb Gdańska

Gdańsk jest jednym z nielicznych miast, które herb otrzymały z nadania monarchy. To Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilejem z dnia 25 maja 1457 roku nie tylko prawo do używania czerwonego wosku (stąd czerwona tarcza) i ubogacił dotychczasowy herb miejski przez umieszczenie na nim w górnej części tarczy złotej królewskiej korony, ale i wskazał jeden z przynajmniej czterech używanych wówczas w Gdańsku herbów. Jeszcze w tym samym roku ukazuje się pieczęć na której jest wizerunek nowego herbu i to od razu z trzymaczami w postaci lwów. Potwierdza i utrwala się taki wizerunek herbu obficie zdobiąc architekturę miasta jak i widnieje on na licznych emisjach monet gdańskich. Na przykładzie dziejów herbu naszego miasta porozmawiamy o sztuce herbowej i rozwoju heraldyki.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej Historia klasa V-VIII:

IV/3 Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a  stylem gotyckim.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

IV/3 Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Gdańszczanin obywatelem

Być gdańszczaninem, to od wieków brzmiało dumnie! Czy każdy urodzony w dawnym Gdańsku był jego obywatelem? Podczas zajęć, w kontekście doniosłych i pełnych splendoru wizyt władców polskich w naszym mieści, porozmawiamy o problematyce tożsamości, przynależności i obywatelstwa. Jak zmieniały się te pojęcia i na ile dawne ideały pozostały aktualne?

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Tajemnice medycyny (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej)

Gdańsk od XVI wieku był jednym z głównych ośrodków rozwoju medycyny w Rzeczypospolitej. Choć niewiele ma to wspólnego z dzisiejszym pojmowaniem medycyny, gdańscy medycy podejmowali niekiedy heroiczne wysiłki dla ratowania zdrowia mieszkańców. Na zajęciach poznamy ich tajemnice i specyfikę pracy w okresie baroku i oświecenia. Badania i osiągnięcia gdańskich chirurgów i doktorów miały tutaj ogromne znaczenie.

[Krzysztof Kucharski, 789 449 683]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Historia pisma (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej)

Czy wiecie, że pismo chińskie zawiera ponad 20.000 znaków? W czasie zajęć podążymy w podróż przez historię pisma, począwszy od pierwszych prób porozumiewania się na odległość. Zgłębimy tajemnice starodawnych kodów językowych i pism starożytnych. Postaramy się także odtworzyć zapisy stosowane przez odległe cywilizacje.

[Krzysztof Kucharski, 789 449 683]

Dwór Artusa

Dwór Artusa – historia zabytku

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Jego początki sięgają średniowiecza. Obecnie to wyjątkowe wnętrze muzealne oglądamy jako częściową rekonstrukcję. Dotyczy to zarówno architektury jak i wyposażenia. Po wojnie do wnętrza Dworu Artusa wróciły zachowane oryginalne zabytki, a brakujące są zastępowane kopiami. Mają one dać wyobrażenie, jak wyglądało to wyjątkowe wnętrze w przeszłości. To miejsce, które każdy gdańszczanin musi odwiedzić i poznać.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

IV/3 Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a  stylem gotyckim.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/I/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

 

Dom Uphagena

Dom Uphagena – historia zabytku

Dom Uphagena jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII wieku dostępnych do zwiedzania. W 1775 roku nabył ją Johann Uphagen i poddał gruntownej przebudowie. Jej efektem było wnętrze pełne przepychu i finezji. Po śmierci właściciela, kamienica przeszła w ręce kolejnych spadkobierców, jednak, na skutek testamentu, nie dokonano w niej żadnych zmian.  W 1911 roku utworzono w  tutaj muzeum, które działało do 1944 r. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 r. Do tradycji muzeum powrócono w 1998 r. otwierając Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. To urzekające miejsce, które każdy gdańszczanin musi zobaczyć i poznać!

[Mariola Krzyżewska, 789 449 664]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

XII/2 Uczeń opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Muzeum Bursztynu

W gdańskich lochach

… czyli kto straszy w Muzeum Bursztynu? Budynek zaadaptowany na potrzeby Muzeum Bursztynu ma swoją własną niezwykłą i mroczną przeszłość. Zobaczymy, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Zespół Przedbramia i jego funkcje. Przybliżymy także kontrowersyjną  postać miejskiego kata…

[Krzysztof Kucharski, 789 449 683]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Bursztynnictwo w Gdańsku

Czy wiecie, że Gdańsk jest Światową Stolicą Bursztynu? Tutaj działa także Światowa Rada Bursztynu. W jej pracach uczestniczy kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. Podczas zajęć porozmawiamy o sposobach wydobywania bursztynu na terenie Gdańska. Omówimy także rozwój sztuki bursztynniczej od pradziejów przez starożytność, średniowiecze, ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, „złoty okres”, aż do początku XX wieku.

[Renata Adamowicz, 506 703 664]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Bursztyn – dar Eridanu

Najbardziej ceniony w jubilerstwie bursztyn bałtycki, znany od pradziejów. Największe międzynarodowe targi bursztynu na świecie Amberif odbywają się właśnie w Gdańsku. Podczas lekcji porozmawiamy o tym, czym jest bursztyn, jak powstaje, i jakie są jego chemiczne i fizyczne właściwości oraz różnorodność form (krople, sople, nadziaki, formy barwne). Powiemy także o tym, co to jest inkluzja i zaprezentujemy bezcenne inkluzje zwierzęce i roślinne znajdujące się w muzealnych zbiorach.  Nasze zajęcia poszerzają program lekcji przyrody, wykorzystują proste doświadczenia i bezpośredni kontakt z bursztynem.

[Bartłomiej Kentzer, 789 449 649]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

II/3 Uczeń wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Muzeum Nauki Gdańskiej

Jak działają zegary? (klasy IV - VI)

Codziennie spoglądamy na tarcze zegarków, ale czy w ogóle zastanawiamy się, czym jest czas i w jaki sposób go odmierzamy? Około roku tysięcznego, późniejszy papież Sylwester II, zbudował w Magdeburgu, pierwszy zegar z obciążnikiem i mechanizmem bicia. Wzorem tej budowli, rozpowszechniły się w XIV wieku zegary wieżowe. Pierwsze tego typu zegary nie posiadały tarcz i wskazówek, a czas sygnalizowało bicie dzwonu. W roku 1510, niemiecki ślusarz Peter Henlein, skonstruował pierwszy przenośny zegarek, który stał się wzorem w całej Europie. W 1657 roku Christian Huygens stworzył pierwszy dokładny zegar wahadłowy… Przez sto następnych lat powstało wiele dzieł sztuki zegarmistrzowskiej, zaś podczas lekcji objaśniamy działanie zegarów różnego typu i wyjaśniamy, czym jest energia, drgania rezonansowe oraz jak należy pojmować zjawisko czasu. Ta lekcja to doskonałe uzupełnienie zajęć z fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Układ słoneczny jako zegar o ośmiu tarczach (klasy IV - VI)

Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Powstał około 5-6 miliardów lat temu z obłoku gazowo-pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Ok. 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe, co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewnętrzne zaś tworzyły głównie gazy, a uformowały się one ze skalno- lodowych brył krążących w dalszej odległości od Słońca. Lekcja przedstawia doświadczalnie skalę wielkości Układu Słonecznego i praktyczne zastosowania obserwacji położenia planet. Nasze zajęcia to doskonałe uzupełnienie zajęć z geografii, fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Zegar wahadłowy Jana Heweliusza (klasy VI – VIII)

Według legendy, w 1581 roku Galileusz, obserwując w katedrze pizańskiej kołysanie się żyrandola, odkrył izochronizm wahadła, tzn. stałość okresu wahań wahadła, zależnego tylko od jego długości. Wahadło okazało się znakomitym regulatorem mało precyzyjnych ówczesnych zegarów mechanicznych. Pomysł zegara wahadłowego pochodzi od Galileusza, a pierwszy użyteczny zegar zbudował w latach 1656-1657 Christiaan Huygens z Holandii. Jednym z wczesnych pionierów zegara wahadłowego był gdański astronom Jan Heweliusz. Używał on wahadła do pomiaru czasu już w 1640 roku, wiadomo też, że w 1660 roku ofiarował królowi Janowi Kazimierzowi zegar wahadłowy własnej konstrukcji. Zegary tego typu znajdują się w użyciu do dziś. Nasza lekcja to opowieść o historii wynalazku zegara wahadłowego, ilustrowana działającym modelem zegara Heweliusza. Jakie jest znaczenie dokładnego pomiaru czasu dla życia codziennego i dla nauki? Te zajęcia to doskonałe uzupełnienie zajęć z geografii, fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Polak – patriota w Wolnym Mieście Gdańsku (klasy V – VIII)

II Wolne Miasto Gdańsk, 1920–1939, powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między interesami niemieckimi a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji. Nawiązywano w ten sposób do koncepcji napoleońskiego I WMG (1807–1814). Z miasta Gdańska, Sopotu i 3 powiatów wiejskich utworzono samodzielną jednostkę terytorialną, wyłączoną z granic Niemiec. Ponad 90% mieszkańców II WMG reprezentowało narodowość niemiecką. Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat dnia codziennego gdańskiej Polonii oraz wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim jest patriota i co oznaczał patriotyzm w Wolnym Mieście Gdańsku.

[Kasa, 789 449 667]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

XXX/1 Uczeń charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego.

XXXII/1 Uczeń charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu II wojny światowej.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

VIII/1 Uczeń wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie.

Ostatnia aktualizacja : 21.10.2019 14:29
Autor treści : Monika Kryger

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje