Przejdź do treści głównej

Szkoły podstawowe IV-VIII i Gimnazja

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM GDAŃSKA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWE IV/VIII ORAZ GIMNAZJA

LEKCJE MUZEALNE

Nasze lekcje muzealne poświęcamy wybitnym gdańskim zabytkom oraz historii i dziedzictwu naszego miasta. Staramy się pokazać uczestnikom, jaką wartość niesie ze sobą wspólna tożsamość miejsca i ludzi. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na kontakt z zabytkiem i namacalnymi świadkami historii.

Lekcje prowadzone są przez cztery dni w tygodniu: we wtorki o godzinie 10.00 oraz od  środy do piątku o godzinie 10.00 i 12.00. Czas trwania wynosi jedną godzinę zegarową (chyba że w nawiasie podano inaczej).

Opłata za udział w zajęciach wynosi 8 złotych od uczestnika i jest pobierana niezależnie od wieku, a także w dzień wolnego wstępu.

Rezerwacji terminu zajęć prosimy dokonywać telefonicznie pod numerem wskazanym przy każdym temacie zajęć.

Prosimy, by w zajęciach brała udział tylko jedna klasa – wspólna i zgodna praca uczestników jest dla nas bardzo ważna.

Prosimy także o punktualne przychodzenie na zajęcia, a także informację telefoniczną w przypadku rezygnacji z zajęć. Ze względów organizacyjnych zastrzegamy, że grupa spóźniona bez uprzedzenia ponad 15 minut może nie zostać przyjęta.

Zwracamy uwagę, że z przyczyn niezależnych od Muzeum zajęcia mogą zostać odwołane, o czym niezwłocznie poinformujemy.

W naszej ofercie mamy również zajęcia dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz dla grup integracyjnych i szkół specjalnych.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

OFERTA:

Zajęcia dla tej grupy wiekowej obejmują szeroką gamę lekcji muzealnych o wysokim walorze poznawczym, warsztatów i pogadanek. Rozwijamy także zagadnienia poruszane podczas zajęć wprowadzających dla grup młodszych. Nasze spotkania zapewniają wszechstronny rozwój i dobrze przyswajalną wiedzę, jaką każdy młody człowiek (szczególnie gdańszczanin) powinien posiadać.

Ratusz Głównego Miasta

Król jedzie!

Wizyty królów w Gdańsku były wielkimi wydarzeniami w życiu miasta, zaś dla większości mieszczan przede wszystkim niezwykłymi przedsięwzięciami kulturalnymi, które zdarzały się raz na pokolenie. Władcy Polski przyjeżdżali do Gdańska w celu odebrania hołdu oraz należnej daniny, w związku z bieżącymi planami politycznymi oraz jako arbitrzy w konfliktach wewnętrznych miasta. Dawni gdańszczanie podchodzili do tych wizyt niezwykle drobiazgowo. Nieważne, czy do miasta wjeżdżał panujący król Polski, czy obcy monarcha - nawet najmniejsze potknięcie nie wchodziło w rachubę, bowiem na szali stawał wizerunek miasta i jego gospodarzy... Jak wyglądał ceremoniał związany z wjazdem króla zobaczymy przy okazji wystawy Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku w XV-XVII wieku”.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Gdańszczanin obywatelem

Być gdańszczaninem, to brzmi dumnie! Czy każdy urodzony w dawnym Gdańsku był jego obywatelem? W kontekście wystawy „Król jedzie! Wizyty władców polskich w Gdańsku XV-XVIII wieku” porozmawiamy o problematyce tożsamości, przynależności i obywatelstwa. Jak zmieniały się te pojęcia i na ile dawne ideały pozostały aktualne?

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Ratusz Głównego Miasta – historia zabytku

Podczas lekcji zapewniamy sporą dawkę wiedzy na temat zabytku. Choć dokładna data powstania budowli nie jest znana, wiemy że początki Ratusza sięgają wczesnego średniowiecza. Był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego od XIV w. Głównym Miastem. Niezwykły był splendor ratuszowych wnętrz. W ich upiększaniu w końcu XVI i na początku XVII wieku udział brali twórcy złotego wieku sztuki gdańskiej, tacy mistrzowie, jak: Izaak van den Block, Hans Vredeman de Vries, Willem van der Meer czy Anton Moeller. To miejsce, które każdy młody człowiek musi zobaczyć i poznać.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Herb Gdańska

Gdańsk jest jednym z nielicznych miast, które herb otrzymały z nadania monarchy. To Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilejem z dnia 25 maja 1457 roku nie tylko prawo do używania czerwonego wosku (stąd czerwona tarcza) i ubogacił dotychczasowy herb miejski przez umieszczenie na nim w górnej części tarczy złotej królewskiej korony. Jeszcze w tym samym roku ukazuje się pieczęć na której jest wizerunek nowego herbu i to od razu z trzymaczami w postaci lwów. Potwierdza i utrwala się taki wizerunek herbu obficie zdobiąc architekturę miasta. Na przykładzie dziejów herbu naszego miasta porozmawiamy o sztuce herbowej i rozwoju heraldyki.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Wiedźma wie (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej)

Wiedźmy są dla małych dzieci? Podczas zajęć postaramy się odczarować pojęcia czarownicy i wiedźmy, jako postaci z bajek. Porozmawiamy o roli kobiet w nauce, trudnościach związanych z patriarchalnym porządkiem świata i ogromnej cenie, jaką płaciły za swoją niepokorną naturę. Spróbujemy także przyjrzeć się wiedzy i instrumentom dawnych zielarek i szeptunek oraz rozprawić się z niektórymi zabobonami.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Tajemnice medycyny (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej)

Gdańsk od XVI wieku był jednym z głównych ośrodków rozwoju medycyny w Rzeczypospolitej. Choć niewiele ma to wspólnego z dzisiejszym pojmowaniem medycyny, gdańscy medycy podejmowali niekiedy heroiczne wysiłki dla ratowania zdrowia mieszkańców. Na zajęciach poznamy ich tajemnice i specyfikę pracy w okresie baroku i oświecenia. Badania i osiągnięcia gdańskich chirurgów i doktorów miały tutaj ogromne znaczenie.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Jak to napisać? (zajęcia warsztatowe w sali edukacyjnej).

Czy wiecie, że pismo chińskie zawiera ponad 20.000 znaków? W czasie zajęć podążymy w podróż przez historię pisma, począwszy od pierwszych prób porozumiewania się na odległość. Zgłębimy tajemnice starodawnych kodów językowych i pism starożytnych. Postaramy się także odtworzyć zapisy stosowane przez odległe cywilizacje.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Na kartach Biblii… (czas trwania: 1,5 godz.)

Biblia oferuje nam nieskończoną ilość kodów, znaczeń i symboli. Niestety, nie wszystkie rozumiemy. Niegdyś jednak były powszechnie znane i wykorzystywane w dziełach sztuki,  zdobieniach wnętrz a nawet umieszczane na przedmiotach codziennego użytku. O ikonografii biblijnej Starego Testamentu, motywach i typach ikonograficznych porozmawiamy na przykładzie wnętrz Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Bóstwa i boginie (czas trwania: 1,5 godz.)

Mitologia antyczna w Gdańsku? Okazuje się, że o motywach mitologicznych, alegoriach, bogach i herosach najlepiej rozmawiać w Ratuszu Głównego Miasta i Dworze Artusa. Wnętrza obfitują bowiem w ich przedstawienia. Razem nauczymy się rozpoznawać bogów po ich atrybutach, a pomogą nam w tym slajdy i łamigłówki. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie materiału omawianego podczas lekcji poświęconych kulturze antycznej.

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Dwór Artusa

Dwór Artusa – historia zabytku

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Jego początki sięgają średniowiecza. Obecnie to wyjątkowe wnętrze muzealne oglądamy jako częściową rekonstrukcję. Dotyczy to zarówno architektury jak i wyposażenia. Po wojnie do wnętrza Dworu Artusa wróciły zachowane oryginalne zabytki, a brakujące są zastępowane kopiami. Mają one dać wyobrażenie, jak wyglądało to wyjątkowe wnętrze w przeszłości. To miejsce, które każdy gdańszczanin musi odwiedzić i poznać.

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Na kartach Biblii… (czas trwania: 1,5 godz.)

Biblia oferuje nam nieskończoną ilość kodów, znaczeń i symboli. Niestety, nie wszystkie rozumiemy. Niegdyś jednak były powszechnie znane i wykorzystywane w dziełach sztuki,  zdobieniach wnętrz a nawet na przedmiotach codziennego użytku. O ikonografii biblijnej Starego Testamentu, motywach i typach ikonograficznych porozmawiamy na przykładzie wnętrz Ratusza Głównego Miasta i Dworu Artusa.

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Bóstwa i boginie (czas trwania: 1,5 godz.)

Mitologia antyczna w Gdańsku? Okazuje się, że o motywach mitologicznych, alegoriach,  bogach i herosach najlepiej rozmawiać w Ratuszu Głównego Miasta i Dworze Artusa. Wnętrza obfitują bowiem w ich przedstawienia. Razem nauczymy się rozpoznawać bogów po ich atrybutach, a pomogą nam w tym slajdy i łamigłówki. Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie materiału omawianego podczas lekcji poświęconych kulturze antycznej..

[Izabela Jastrzembska-Olkowska, tel. 798 035 645]

Tradycje i legendy arturiańskie od Luciusa Artoriusa Castusa do gdańskiego Dworu Artusa (gimnazja)

Nazwa Dworu Artusa pochodzi od imienia legendarnego wodza Celtów Artura (V i VI w. n.e.). Dla ówczesnych ludzi był on wzorem cnót rycerskich a Okrągły Stół, przy którym zasiadał ze swoimi dzielnymi rycerzami, symbolem równości i partnerstwa. Podczas zajęć porozmawiamy o rozwoju mitu arturiańskiego i tradycji Okrągłego Stołu w Europie między XII a XVII wiekiem. Symbolika „okrągłego stołu” jest wszak obecna również w naszym dzisiejszym doświadczeniu.

[Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

Chrześcijańskie motywy w wystroju Wielkiej Hali Dworu Artusa (klasy VII-VIII, gimnazja)

Czasy rozkwitu Dworu Artusa przypadają na wiek XVI i XVII, ale jego historia sięga znacznie wcześniej. Nazwa budynku "curia regis Artus" (dwór króla Artusa), wzniesionego w Gdańsku w latach 1348-1350, pojawiła się pierwszy raz w 1357 w miejskim zapisie o czynszu gruntowym z 1350. Od początku jego użytkownicy przykładali najwyższą wagę, by dekoracje dworu odzwierciedlały ich własny splendor, a także przekonania i ideały. Podczas zajęć bogate wyposażenie wnętrza posłuży nam do omówienia zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Porozmawiamy o moralitetach, postaciach świętych (patronów bractw) oraz, szerzej, o katolicyzmie i protestantyzmie.

[Krzysztof Jachimowicz, 789 449 652]

Dom Uphagena

Dom Uphagena – historia zabytku

Dom Uphagena jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z okresu Oświecenia dostępnych do zwiedzania. W 1775 roku nabył ją Jan (Johann) Uphagen i poddał gruntownej przebudowie. Jej efektem było wnętrze pełne przepychu i finezji. Po śmierci właściciela, kamienica przeszła w ręce kolejnych spadkobierców, jednak w jej wnętrzu nie dokonano niemal żadnych zmian.  W 1911 roku utworzono w  tutaj muzeum, które działało do 1944 r. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 r. Do tradycji muzeum powrócono w 1998 r. otwierając Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. To urzekające miejsce, które każdy gdańszczanin musi zobaczyć i poznać!

[Dział Edukacji, 789 449 685 / Mariola Krzyżewska (zapisy na zajęcia środowe), 789 449 664]

Waza, imbryk, filiżanki… (klasy IV – VI)

Historia ceramiki sięga paleolitu. Najstarsze znalezione wyroby datuje się na 13 tys. lat p.n.e., zaś na terenie Polski znana jest od około 7,5 tys. Lat. Pod tą nazwą kryją się wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Na szczególną uwagę zasługują zabytki ceramiczne zgromadzone w Domu Uphagena. Ich kunszt budzi zachwyt, a czasem… wątpliwości co do funkcji. Dlatego warto wspólnie przyjrzeć się prezentowanym eksponatom, które odsłonią nam kawałek gdańskiej historii.

[Mariola Krzyżewska, 789 449 664]

Życie codzienne w epoce Oświecenia (klasy VII – VIII i gimnazja)

Na przykładzie zamożnego domu gdańskiego młodzież poznaje warunki życia w epoce Oświecenia, zamieszkiwania bogatych mieszczan, wyposażenie domów, przedmioty codziennego użytku oraz warunki higieniczne. Poruszana jest tematyka następującej w osiemnastym wieku specjalizacji wnętrz (od wielofunkcyjnych do jednofunkcyjnych). Lekcja może stanowić dobre uzupełnienie zajęć na temat epoki Oświecenia, realizowanych na historii i języku polskim.

[Mariola Krzyżewska, 789 449 664]

Muzeum Bursztynu

W lochach dawnego Gdańska

… czyli kto straszy w Muzeum Bursztynu? Budynek zaadaptowany na potrzeby Muzeum Bursztynu ma swoją własną niezwykłą i mroczną przeszłość. Zobaczymy, jak na przestrzeni wieków zmieniał się Zespół Przedbramia i jego funkcje. Przybliżymy także kontrowersyjną  postać miejskiego kata…

[Dział Edukacji, 789 449 685]

Bursztynnictwo w Gdańsku

Czy wiecie, że Gdańsk jest Światową Stolicą Bursztynu? Tutaj działa także Światowa Rada Bursztynu. W jej pracach uczestniczy kilkunastu specjalistów z całego świata, zajmujących się badaniem bursztynu, jego historii, właściwości i złóż. Podczas zajęć porozmawiamy o sposobach wydobywania bursztynu na terenie Gdańska. Omówimy także rozwój sztuki bursztynniczej od pradziejów przez starożytność, średniowiecze, ze szczególnym naciskiem na czasy nowożytne, „złoty okres”, aż do początku XX wieku.

[Renata Adamowicz, 506 703 664]

Średniowieczny warsztat bursztynniczy (klasy IV)

XVII-wieczny Gdańsk uważany jest za miasto kupieckie, azyl marynarzy, pełen robotników portowych i tragarzy. Mało kto ma świadomość, że procentowo największą grupą zawodową byli rzemieślnicy, którzy stanowili ponad połowę z 70 tysięcy ówczesnych mieszkańców. Jak doszło do takiego rozwoju cechów i jakie były początki rzemiosła dowiemy się właśnie podczas tego spotkania. Omówimy, na czym polegała praca rzemieślnika oraz, jakie są rodzaje współczesnych rzemiosł, a także zaprojektujemy własną biżuterię.

[Ludmiła Skulbaszewska, 789 449 650]

Bursztyn – dar Eridanu

Najbardziej ceniony w jubilerstwie bursztyn bałtycki, znany od pradziejów. Największe międzynarodowe targi bursztynu na świecie Amberif odbywają się właśnie w Gdańsku. Podczas lekcji porozmawiamy o tym, czym jest bursztyn, jak powstaje, i jakie są jego chemiczne i fizyczne właściwości oraz różnorodność form (krople, sople, nadziaki, formy barwne). Powiemy także o tym, co to jest inkluzja i zaprezentujemy bezcenne inkluzje zwierzęce i roślinne znajdujące się w muzealnych zbiorach.  Nasze zajęcia poszerzają program lekcji przyrody, wykorzystują proste doświadczenia i bezpośredni kontakt z bursztynem.

[Bartłomiej Kentzer, 789 449 649]

Muzeum Nauki Gdańskiej

Jak działają zegary? (klasy IV - VI)

Codziennie spoglądamy na tarcze zegarków, ale czy w ogóle zastanawiamy się, czym jest czas i w jaki sposób go odmierzamy? Około roku tysięcznego, późniejszy papież Sylwester II, zbudował w Magdeburgu, pierwszy zegar z obciążnikiem i mechanizmem bicia. Wzorem tej budowli, rozpowszechniły się w XIV wieku zegary wieżowe. Pierwsze tego typu zegary, nie posiadały tarcz i wskazówek, a czas sygnalizowało bicie dzwonu. W roku 1510, niemiecki ślusarz Peter Henlein, skonstruował pierwszy przenośny zegarek, który stał się wzorem w całej Europie. W 1657 roku Christian Huygens stworzył pierwszy dokładny zegar wahadłowy… Przez sto następnych lat powstało wiele dzieł sztuki zegarmistrzowskiej, zaś podczas lekcji objaśniamy działanie zegarów różnego typu i wyjaśniamy, czym jest energia, drgania rezonansowe oraz jak należy pojmować zjawisko czasu. Ta lekcja to doskonałe uzupełnienie zajęć z fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Układ słoneczny jako zegar o ośmiu tarczach (klasy IV - VI)

Powstanie Układu Słonecznego wyjaśnia teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang). Powstał około 5-6 miliardów lat temu z obłoku gazowo-pyłowego, który przyciągał materię ku gęstniejącemu jądru. W środku obłoku gaz kurczył się szybciej niż w zewnętrznych warstwach i powstało Słońce, a pozostała materia utworzyła dysk wokół niego. Około 50 milionów lat później zaczęły zachodzić reakcje jądrowe, co spowodowało, że Słońce zaczęło świecić. We wcześniej powstałym dysku cząsteczki się ze sobą zderzały i łączyły w pył tworząc większe obiekty. Kolizje różnorodnych obiektów doprowadziły do powstania dużych ciał, z których ostatecznie powstały planety. W pierwszej kolejności utworzyły się 4 planety wewnętrzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewnętrzne zaś tworzyły głównie gazy, a uformowały się one ze skalno- lodowych brył krążących w dalszej odległości od Słońca. Lekcja przedstawia doświadczalnie skalę wielkości Układu Słonecznego i praktyczne zastosowania obserwacji położenia planet. Nasze zajęcia to doskonałe uzupełnienie zajęć z geografii, fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Zegar wahadłowy Jana Heweliusza (klasy VI – VIII i gimnazja)

Według legendy, w 1581 roku Galileusz, obserwując w katedrze pizańskiej kołysanie się żyrandola, odkrył izochronizm wahadła, tzn. stałość okresu wahań wahadła, zależnego tylko od jego długości. Wahadło okazało się znakomitym regulatorem mało precyzyjnych ówczesnych zegarów mechanicznych. Pomysł zegara wahadłowego pochodzi od Galileusza, a pierwszy użyteczny zegar zbudował w latach 1656-1657 Christiaan Huygens z Holandii. Jednym z wczesnych pionierów zegara wahadłowego był gdański astronom Jan Heweliusz. Używał on wahadła do pomiaru czasu już w 1640 roku, wiadomo też, że w 1660 roku ofiarował królowi Janowi Kazimierzowi zegar wahadłowy własnej konstrukcji. Zegary tego typu znajdują się w użyciu do dziś. Nasza lekcja to opowieść o historii wynalazku zegara wahadłowego, ilustrowana działającym modelem zegara Heweliusza. Jakie jest znaczenie dokładnego pomiaru czasu dla życia codziennego i dla nauki? Te zajęcia to doskonałe uzupełnienie zajęć z geografii, fizyki i przyrody!

[Monika Głowińska, 512 418 733]

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Polak – patriota w Wolnym Mieście Gdańsku (klasy V – VIII i gimnazja)

II Wolne Miasto Gdańsk, 1920–1939, powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między interesami niemieckimi a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji. Nawiązywano w ten sposób do koncepcji napoleońskiego I WMG (1807–1814). Z miasta Gdańska, Sopotu i 3 powiatów wiejskich utworzono samodzielną jednostkę terytorialną, wyłączoną z granic Niemiec. Ponad 90% mieszkańców II WMG reprezentowało narodowość niemiecką. Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat dnia codziennego gdańskich Polaków oraz wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim jest patriota i co oznaczał patriotyzm w Wolnym Mieście Gdańsku.

[Kasa, 789 449 667]

 

Ostatnia aktualizacja : 19.08.2019 10:21
Autor treści : Alicja Bittner

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje