Przejdź do treści głównej

Materiały pomocnicze do wirtualnych wycieczek

Przewiń w dół

Materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Pakiety powstały w oparciu o obowiązującą podstawę programową.

Zrzut ekranu z platformy Microsoft Forms.

Nasze materiały pomocnicze to dodatkowe opracowania wraz z pytaniami, umieszczone na platformie Microsoft Forms, które skorelowane z wirtualnymi wycieczkami po czterech oddziałach Muzeum Gdańska: Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku oraz Twierdzy Wisłoujście stanowią gotowy pakiet edukacyjny. 

Nauczyciel może wykorzystać je jako pomoc podczas lekcji połączonej z wirtualnym zwiedzaniem, jako element pracy indywidualnej, test sprawdzający wiedzę lub pracę domową.

Aby uzyskać dostęp do pakietu należy skontaktować się z Działem Edukacji (edukacja@muzeumgdansk.pl). W temacie maila prosimy podać hasło Microsoft Forms i  tytuł wybranego opracowania. W odpowiedzi prześlemy formatkę informacyjną do uzupełnienia, zaś po jej wypełnieniu i otrzymaniu – link z dostępem do wybranego opracowania.

Korzystanie z oferty jest bezpłatne.

Do wyboru proponujemy: 

Dwór Artusa. Kultura rycerska a kultura mieszczańska. Materiały pomocnicze dla nauczyciela historii. Szkoła Podstawowa
Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej: 

Klasa IV
Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem:
(5) Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje. 

Klasa V
Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
(3) porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim. 
Polska w XIV i XV wieku. Uczeń:
(6) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku. 

Wisłoujście. Wojny XVII i XVIII wieku. Materiały pomocnicze dla nauczyciela historii. Szkoła Podstawowa 
Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej:

Klasa IV
Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
(2) Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
(3) Wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.

Klasy V-VIII
Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:
(1) Wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Szwecją.
(3) Omawia znaczenie potopu szwedzkiego;
(5) Dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku;
(6) Rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie.
Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń:
(1) Omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej;
(4) Ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.

Ratusz Głównego Miasta. Materiały pomocnicze dla nauczyciela plastyki/historii sztuki. Liceum i technikum.
Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceów i techników:

(1) znajomość terminów i pojęć właściwych dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych,
(2) rozumienie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii i religii,
(3) umiejętność dokonania analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin,
(4) interpretacja i odczytanie wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki,
(5) znajomość zabytków i dzieł architektury najbliższej okolicy,
(6) umiejętność opisania dzieł sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu,
(7) znajomość cech sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji,
(8) rozróżnianie podstawowych motywów ikonograficznych,
(9) określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła,
(10) wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie,
(11) w malarstwie i grafice: opisanie kompozycji, koloru, sposobu ukazania iluzji przestrzeni,
(12) rozpoznanie w dziele sztuki tematu i wskazanie jego źródła ikonograficznego,
(13) rozpoznanie podstawowych motywów ikonograficznych, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorii wybranych pojęć na podstawie atrybutów.

Muzeum Poczty Polskiej. Materiały pomocnicze dla nauczyciela historii. 
Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceum / technikum:

(XLVI) Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
(1) porównuje potencjał walczących stron,
(2) przedstawia polską strategię obrony i rozmieszczenie wojsk,
(3) ocenia zachowanie dowódców (m.in. Edwarda Rydza-Śmigłego, Henryka Sucharskiego, Juliana Filipowicza, Władysława Raginisa, Stanisława Dąbka, Tadeusza Kutrzeby, Franciszka Kleeberga), żołnierzy, polityków, w tym Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskigo i ludności cywilnej podczas wojny obronnej w 1939 r.
(XLIX) Niemiecka polityka eksterminacji. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
(3) przedstawia rasistowską i antysemicką politykę Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową.

Dodatkowo do wykorzystania w szkole podstawowej klasy VI-VIII: (XXXIII) II wojna światowa i jej etapy, na poziomie rozszerzonym. 

Link do wirtualnych wycieczek po oddziałach Muzeum Gdańska: https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/ 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Ostatnia aktualizacja : 23.02.2021 10:44
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje