Przejdź do treści głównej

Materiały pomocnicze do wirtualnych wycieczek

Przewiń w dół

Materiały pomocnicze dla nauczycieli.

Pakiety powstały w oparciu o obowiązującą podstawę programową.Materiały na platformie Microsoft Forms

Nasze materiały pomocnicze to dodatkowe opracowania wraz z pytaniami, umieszczone na platformie Microsoft Forms, które skorelowane z wirtualnymi wycieczkami po czterech oddziałach Muzeum Gdańska: Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Muzeum Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku oraz Twierdzy Wisłoujście stanowią gotowy pakiet edukacyjny.

Nauczyciel może wykorzystać je jako pomoc podczas lekcji połączonej z wirtualnym zwiedzaniem, jako element pracy indywidualnej, test sprawdzający wiedzę lub pracę domową.

Aby uzyskać dostęp do pakietu należy skontaktować się z Działem Edukacji (edukacja@muzeumgdansk.pl). W temacie maila prosimy podać hasło Microsoft Forms i tytuł wybranego opracowania. W odpowiedzi prześlemy formatkę informacyjną do uzupełnienia, zaś po jej wypełnieniu i otrzymaniu – link z dostępem do wybranego opracowania.

Korzystanie z oferty jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!


Wirtualne wycieczki po oddziałach Muzeum Gdańska.Tematy do wyboru:

Dwór Artusa. Kultura rycerska a kultura mieszczańska (szkoła podstawowa).

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej:

 1. Klasa IV. Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem:
  • (5) Zamki i rycerze. Znaczenie, uzbrojenie, obyczaje.
 2. Klasa V.
  1. Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy. Uczeń:
   • (3) porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim.
  2. Polska w XIV i XV wieku. Uczeń:
   • (6) porządkuje i umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko-krzyżackimi w XIV i XV wieku.

Wisłoujście. Wojny XVII i XVIII wieku (szkoła podstawowa).

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej:

 1. Klasa IV:
  1. Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
   • (2) Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
  2. Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
   • (3) Wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami.
 2. Klasy V-VIII:
  1. Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi w XVII wieku. Uczeń:
   • (1) Wyjaśnia główne przyczyny wojen Rzeczypospolitej z Szwecją.
   • (3) Omawia znaczenie potopu szwedzkiego;
   • (5) Dokonuje oceny następstw politycznych, społecznych i gospodarczych wojen w XVII wieku;
   • (6) Rozpoznaje charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie.
  2. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVIII wieku. Uczeń:
   • (1) Omawia przyczyny i charakteryzuje przejawy kryzysu państwa w epoce saskiej;
   • (4) Ocenia pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.

Ratusz Głównego Miasta (liceum i technikum).

Materiały dla nauczycieli plastyki i techniki. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceów i techników:

 1. znajomość terminów i pojęć właściwych dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych,
 2. rozumienie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii i religii,
 3. umiejętność dokonania analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin,
 4. interpretacja i odczytanie wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki,
 5. znajomość zabytków i dzieł architektury najbliższej okolicy,
 6. umiejętność opisania dzieł sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu,
 7. znajomość cech sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji,
 8. rozróżnianie podstawowych motywów ikonograficznych,
 9. określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła,
 10. wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie,
 11. w malarstwie i grafice: opisanie kompozycji, koloru, sposobu ukazania iluzji przestrzeni,
 12. rozpoznanie w dziele sztuki tematu i wskazanie jego źródła ikonograficznego,
 13. rozpoznanie podstawowych motywów ikonograficznych, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorii wybranych pojęć na podstawie atrybutów.

Muzeum Poczty Polskiej.

Materiały dla nauczycieli historii. Opracowanie powstało w odniesieniu do podstawy programowej liceum / technikum:

 1. (XLVI) Wojna obronna Polski w 1939 roku. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
  • (1) porównuje potencjał walczących stron,
  • (2) przedstawia polską strategię obrony i rozmieszczenie wojsk,
  • (3) ocenia zachowanie dowódców (m.in. Edwarda Rydza-Śmigłego, Henryka Sucharskiego, Juliana Filipowicza, Władysława Raginisa, Stanisława Dąbka, Tadeusza Kutrzeby, Franciszka Kleeberga), żołnierzy, polityków, w tym Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskigo i ludności cywilnej podczas wojny obronnej w 1939 r.
 2. (XLIX) Niemiecka polityka eksterminacji. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
  • (3) przedstawia rasistowską i antysemicką politykę Niemiec hitlerowskich przed II wojną światową.

Dodatkowo do wykorzystania w szkole podstawowej klasy VI-VIII: (XXXIII) II wojna światowa i jej etapy, na poziomie rozszerzonym.


Zrzut ekranu z platformy Microsoft Forms.
Ostatnia aktualizacja : 10.06.2021 08:56
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje