Przejdź do treści głównej

Klasy VII-VIII s.p. i szkoły ponadpodstawowe

Oferta lekcji muzealnych on-line dla klas VII-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Proponujemy trzy tematy lekcyjne:

 • Muzealna lekcja plastyki
 • Kultura średniowiecza na przykładzie dawnego Gdańska
 • Tajemnice medycyny

Muzealna lekcja plastyki

Zajęcia poświęcone zostały wyposażeniu Wielkiej Sali Rady, najpiękniejszego, najcenniejszego i najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia w Ratuszu Głównego Miasta. Jest to jedyne pomieszczenie Ratusza, w którym zachowało się prawie w całości oryginalne wyposażenie pochodzące z przełomu XVI i XVII wieku. Zdemontowane w 1943 roku i wywiezione poza Gdańsk, ocalało ze zniszczeń II wojny światowej. Najważniejszą częścią wystroju sali jest zespół malarsko-rzeźbiarski, znajdujący się na drewnianym stropie. Twórcą umieszczonych na suficie 25 malarskich przedstawień opartych na wątkach mitologicznych, biblijnych i antycznych oraz emblematach był Isaak van den Block, natomiast snycerkę wykonał Simon Herle. W środkowej partii stropu znajduje się obraz „Apoteoza Gdańska”, będący jednym z najbardziej znanych dzieł gdańskiej sztuki, który przedstawia symbolicznie źródła dobrobytu miasta w XVII wieku. Ściany tego pomieszczenia zdobi siedem kompozycji malarskich Hansa Vredemanna, symbolicznie ukazujących wartości etyczno-moralne.

Kontakt:

Dział Edukacji, Anna Czarnota, 503 437 825


Spełniona podstawa programowa dla liceów i techników:

 1. znajomość terminów i pojęć właściwych dla analizy formy dzieła sztuk plastycznych,
 2. rozumienie, że sztuka powstaje w kontekście innych dziedzin kultury, a także historii, filozofii i religii,
 3. umiejętność dokonania analizy wybranych dzieł sztuki różnych dyscyplin,
 4. interpretacja i odczytanie wybranych dzieł sztuki w kontekście epoki,
 5. znajomość zabytków i dzieł architektury najbliższej okolicy,
 6. umiejętność opisania dzieł sztuki regionu, stosując terminy i pojęcia właściwe dla danego obiektu i stylu,
 7. znajomość cech sztuki poszczególnych epok, kierunków i tendencji,
 8. rozróżnianie podstawowych motywów ikonograficznych,
 9. określa funkcję dzieła i wskazuje jej wpływ na kształt dzieła,
 10. wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie,
 11. w malarstwie i grafice: opisanie kompozycji, koloru, sposobu ukazania iluzji przestrzeni,
 12. rozpoznanie w dziele sztuki tematu i wskazanie jego źródła ikonograficznego,
 13. rozpoznanie podstawowych motywów ikonograficznych, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorii wybranych pojęć na podstawie atrybutów.


Kultura średniowiecza na przykładzie dawnego Gdańska

Kultura średniowiecza do dziś pozostaje dla wielu zagadką. Czy rzeczywiście, jak przyjęło się uważać, były to mroczne "wieki średnie"? A może wręcz przeciwnie, ludzie epoki kształcili się i doskonali w swych rzemiosłach dążąc do ideałów wyznaczanych przez uniwersalny etos?  Jaki wpływ miały legendy arturiańskie na rozwój ideału średniowiecznego rycerza? Kto i jak mógł zostać członkiem rycerskiej braci? Jakie panowały obyczaje, stroje i uzbrojenie? Czy elementy tej kultury przetrwały do dziś i mają wpływ na współczesność?

Kontakt:

Dział Edukacji, tel. +48 514 222 205 lub edukacja@muzeumgdansk.pl

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historii klasa V-VIII:

 1. Uczeń przedstawia instytucje systemu lennego, wyjaśnia pojęcie stanu i charakteryzuje podziały społeczne w średniowieczu;
 2. Uczeń opisuje warunki życia średniowiecznego miasta i wsi;
 3. Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza.


Tajemnice medycyny

Zdjęcia poświęcono dawnym gdańskim medykom, prekursorom w rozmaitych dziedzinach medycznych. Stanowią nie tylko ciekawą podróż przez historię ochrony zdrowia ale także pokazują jak zmieniało się rozumienie kondycji człowieka, jak ewoluowała wiedza o mechanizmach rządzących naszym ciałem. Gdańsk od XVI wieku był jednym z głównych ośrodków rozwoju medycyny w Rzeczypospolitej. Choć niewiele ma to wspólnego z dzisiejszym pojmowaniem medycyny, gdańscy medycy podejmowali niekiedy heroiczne wysiłki dla ratowania zdrowia mieszkańców. Na zajęciach poznamy ich tajemnice i specyfikę pracy w okresie baroku i oświecenia.

Kontakt:

Dział Edukacji, Krzysztof Kucharski, 789 449 683


Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

 1. I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

 1. VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.
 2. VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa VII-VIII:

 1. VII/ Uczeń: charakteryzuje najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej (wynalazki i ich zastosowania, obszary uprzemysłowienia, zmiany struktur społecznych i warunków życia).
 2. Uczeń wymienia nowe idee polityczne i zjawiska kulturowe, w tym początki kultury masowej i przemiany obyczajowe.
  charakteryzuje postęp techniczny jako rezultat wojny;

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Biologia klasa VII-VIII:

 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. Uczeń:
  1. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów, organizm).
 2. Skóra. Uczeń:
  1. przedstawia funkcje skóry;
  2. rozpoznaje elementy budowy skóry (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz określa związek budowy tych elementów z funkcjami pełnionymi przez skórę;
  3. uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej w przypadku rozpoznania niepokojących zmian na skórze;
  4. podaje przykłady chorób skóry (grzybice skóry, czerniak) oraz zasady ich profilaktyki;
  5. określa związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV ze zwiększonym ryzykiem występowania i rozwoju choroby nowotworowej który.
 3. Układ ruchu. Uczeń:
  1. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;
  2. przedstawia funkcje kości; określa cechy budowy fizycznej i chemicznej kości oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące rolę składników chemicznych kości;
  3. przedstawia rolę i współdziałanie mięśni, ścięgien, kości i stawów w wykonywaniu ruchów;
  4. uzasadnia konieczność aktywności fizycznej dla prawidłowej budowy i funkcjonowania układu ruchu;
  5. podaje przykłady schorzeń układu ruchu (skrzywienia kręgosłupa, płasko-stopie, krzywica, osteoporoza) oraz zasady ich profilaktyki.
 4. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń:
  1. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budo-wy tych elementów z pełnioną funkcją;
  2. rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu; przed-stawia przyczyny próchnicy i zasady jej profilaktyki.
 5. Układ krążenia. Uczeń:
  1. rozpoznaje elementy budowy układu krążenia (na schemacie, rysunku, we-dług opisu itd.) i przedstawia ich funkcje;
  2. analizuje krążenie krwi w obiegu małym i dużym;
  3. przedstawia rolę głównych składników krwi (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze);
  4. planuje i przeprowadza obserwację wpływu wysiłku fizycznego na zmiany tętna i ciśnienia tętniczego krwi;
  5. analizuje wpływ aktywności fizycznej i prawidłowej diety na funkcjonowa-nie układu krążenia;
  6. uzasadnia konieczność okresowego wykonywania badań kontrolnych krwi, pomiaru tętna i ciśnienia tętniczego.
 6. Układ odpornościowy. Uczeń:
  1. wskazuje lokalizację (na schemacie, rysunku, według opisu itd.) wybranych narządów układu odpornościowego: śledziony, grasicy i węzłów chłonnych oraz określa ich funkcje;
  2. rozróżnia odporność wrodzoną i nabytą oraz opisuje sposoby nabywania odporności (czynna, bierna, naturalna, sztuczna);
  3. porównuje istotę działania szczepionek i surowicy; podaje wskazania do ich zastosowania oraz uzasadnia konieczność stosowania obowiązkowych szczepień.


Trzy kroki do Muzeum:

 1. Zadzwoń do Działu Edukacji. Wybierzemy dogodny termin i dokonamy wstępnej rezerwacji a także, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, pomożemy Ci wybrać temat lekcji z naszej oferty, tel. 48 514 222 205.
 2. Sprawdź pocztę. Otrzymasz formularz zgłoszeniowy. Uzupełnij go i prześlij na adres: edukacja@muzeumgdańsk.pl. Wyślemy Ci potwierdzenie rezerwacji.
 3. Połącz się z nami w aplikacji Microsoft Teams.

Ostatnia aktualizacja : 07.09.2021 12:40
Autor treści : Paula Siwak

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje