Przejdź do treści głównej

Szkoły podstawowe IV-VIII

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VIII

Nasze lekcje muzealne poświęcamy wybitnym gdańskim zabytkom oraz historii i dziedzictwu naszego miasta. Staramy się pokazać, jaką wartość niesie ze sobą wspólna tożsamość miejsca i ludzi. Dlatego szczególny nacisk kładziemy na kontakt z zabytkiem i namacalnymi świadkami historii.

Zajęcia dla tej grupy wiekowej obejmują szeroką gamę lekcji muzealnych o wysokim walorze poznawczym, warsztatów i pogadanek. Rozwijamy także zagadnienia poruszane podczas zajęć wprowadzających dla grup młodszych. Nasze spotkania zapewniają wszechstronny rozwój i dobrze przyswajalną wiedzę, jaką każdy młody człowiek (szczególnie gdańszczanin) powinien posiadać.

 

Ratusz Głównego Miasta

Ratusz Głównego Miasta – historia zabytku

Podczas lekcji zapewniamy sporą dawkę wiedzy na temat zabytku. Choć dokładna data powstania budowli nie jest znana, wiemy że początki Ratusza sięgają wczesnego średniowiecza. Był siedzibą władz najważniejszego obszaru Gdańska, nazywanego od XIV w. Głównym Miastem. Niezwykły był splendor ratuszowych wnętrz. W ich upiększaniu w końcu XVI i na początku XVII wieku udział brali twórcy złotego wieku sztuki gdańskiej, tacy mistrzowie, jak: Izaak van den Block, Hans Vredeman de Vries, Willem van der Meer czy Anton Moeller. To miejsce, które każdy młody człowiek musi zobaczyć i poznać.

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Herb Gdańska

Gdańsk jest jednym z nielicznych miast, które herb otrzymały z nadania monarchy. To Kazimierz Jagiellończyk nadał przywilejem z dnia 25 maja 1457 roku nie tylko prawo do używania czerwonego wosku (stąd czerwona tarcza) i ubogacił dotychczasowy herb miejski przez umieszczenie na nim w górnej części tarczy złotej królewskiej korony, ale i wskazał jeden z przynajmniej czterech używanych wówczas w Gdańsku herbów. Jeszcze w tym samym roku ukazuje się pieczęć na której jest wizerunek nowego herbu i to od razu z trzymaczami w postaci lwów. Potwierdza i utrwala się taki wizerunek herbu obficie zdobiąc architekturę miasta jak i widnieje on na licznych emisjach monet gdańskich. Na przykładzie dziejów herbu naszego miasta porozmawiamy o sztuce herbowej i rozwoju heraldyki.

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej Historia klasa V-VIII:

IV/3 Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a  stylem gotyckim.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

IV/3 Uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Gdańszczanin obywatelem

Być gdańszczaninem, to od wieków brzmiało dumnie! Czy każdy urodzony w dawnym Gdańsku był jego obywatelem? Podczas zajęć, w kontekście doniosłych i pełnych splendoru wizyt władców polskich w naszym mieści, porozmawiamy o problematyce tożsamości, przynależności i obywatelstwa. Jak zmieniały się te pojęcia i na ile dawne ideały pozostały aktualne?

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

Gdańsk 1945. Miasto feniks (klasy VII-VIII)

Uczestnicy tych zajęć poznają genezę idei odbudowy Gdańska po 1945 roku, pomysły na jej realizację i faktyczny sposób przeprowadzenia.  Perspektywą, dzięki której będą mogli lepiej poznać te zagadnienia, będzie proces odbudowy Ratusza Głównego Miasta. Zajęcia mają uwrażliwić odbiorców na dzisiejszą przestrzeń miasta i ułatwić czytanie jej kontekstu historycznego. 

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia

XXXVI Świat po II wojnie światowej. Uczeń:
1. charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe;
13. opisuje najważniejsze przemiany kulturowe i społeczne po II wojnie światowej.

 

Dwór Artusa

Dwór Artusa – historia zabytku

Dwór Artusa to jeden z najbardziej reprezentacyjnych zabytków położonych przy tzw. Trakcie Królewskim w Gdańsku. Jego początki sięgają średniowiecza. Obecnie to wyjątkowe wnętrze muzealne oglądamy jako częściową rekonstrukcję. Dotyczy to zarówno architektury jak i wyposażenia. Po wojnie do wnętrza Dworu Artusa wróciły zachowane oryginalne zabytki, a brakujące są zastępowane kopiami. Mają one dać wyobrażenie, jak wyglądało to wyjątkowe wnętrze w przeszłości. To miejsce, które każdy gdańszczanin musi odwiedzić i poznać.

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

IV/3 Uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza, wskazuje różnice między stylem romańskim a  stylem gotyckim.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

I/2/I/3 Uczeń interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia).

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

 

Dom Uphagena

Dom Uphagena – historia zabytku

Dom Uphagena jest jedyną w Polsce i jedną z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII wieku dostępnych do zwiedzania. W 1775 roku nabył ją Johann Uphagen i poddał gruntownej przebudowie. Jej efektem było wnętrze pełne przepychu i finezji. Po śmierci właściciela, kamienica przeszła w ręce kolejnych spadkobierców, jednak, na skutek testamentu, nie dokonano w niej żadnych zmian.  W 1911 roku utworzono tutaj muzeum, które działało do 1944 r. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 r. Do tradycji muzeum powrócono w 1998 r. otwierając Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. To urzekające miejsce, które każdy gdańszczanin musi zobaczyć i poznać!

[Dział Edukacji, +48 503 437 825; +48 789 449 683; +48 789 449 685; +48 512 418 745]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa IV:

I/2 Uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Treści dodatkowe:

7 Gdańsk – Polska spichlerzem Europy. Miasto, port, rozwój handlu zbożem

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

XII/2 Uczeń opisuje idee Oświecenia, podaje przykłady ich zastosowania w nauce, literaturze, architekturze i sztuce.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

 

Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Polak – patriota w Wolnym Mieście Gdańsku (klasy V – VIII)

II Wolne Miasto Gdańsk, 1920–1939, powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między interesami niemieckimi a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji. Nawiązywano w ten sposób do koncepcji napoleońskiego I WMG (1807–1814). Z miasta Gdańska, Sopotu i 3 powiatów wiejskich utworzono samodzielną jednostkę terytorialną, wyłączoną z granic Niemiec. Ponad 90% mieszkańców II WMG reprezentowało narodowość niemiecką. Podczas zajęć rozmawiać będziemy na temat dnia codziennego gdańskiej Polonii oraz wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie, kim jest patriota i co oznaczał patriotyzm w Wolnym Mieście Gdańsku.

[Maciej Ostrowski, +48 789 449 667]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

XXX/1 Uczeń charakteryzuje społeczną, narodowościową i wyznaniową strukturę państwa polskiego.

XXXII/1 Uczeń charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu II wojny światowej.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Język Polski klasa VII-VIII:

I/1/10 Uczeń wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze.

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Wiedza o Społeczeństwie klasa IV-VIII:

VI/5 Uczeń znajduje i przedstawia informacje na temat swojej gminy, wydarzeń i postaci z jej dziejów.

VII/1 Uczeń znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia i postaci z jego dziejów; lokalizuje własne województwo i powiaty wchodzące w jego skład oraz pozostałe województwa.

VIII/1 Uczeń wyjaśnia, co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej/ etnicznej oraz co łączy człowieka z ojczyzną – Polską; przedstawia te więzi na własnym przykładzie.

 

Muzeum Bursztynu

Bursztyn - dar Eridanu

Podczas zajęć dowiemy się, czym jest bursztyn, jak powstał, jakie są jego chemiczne i fizyczne właściwości. Omówimy różne formy bursztynu (krople, sople, nadziaki, formy barwne). Część spotkania poświęcimy zagadnieniu inkluzji: co to jest, jak powstaje, jakie są jej rodzaje. Nasze zajęcia poszerzają program lekcji przyrody, zapewniają bezpośredni kontakt z bursztynem oraz proponują proste doświadczenia. 

[Bartłomiej Kentzer, +48 789 449 648]

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Przyroda klasa V-VIII:

I/1 Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).

I/5 Poznanie przyrodniczych i antropogenicznych składników środowiska, rozumienie prostych zależności między tymi składnikami. 

II/2 Wykonywanie obserwacji i doświadczeń zgodnie z instrukcją (słowną, tekstową i graficzną), właściwe ich dokumentowanie i prezentowanie wyników.

III/2 Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.

III/7 Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 

Wartownia Nr 1 na Westerplatte

Westerplatte. Szlak Pamięci (klasy V – VIII)

II Wolne Miasto Gdańsk, 1920–1939, powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między interesami niemieckimi a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji. Nasze zajęcia mają charakter plenerowy. Składa się na nie zwiedzanie Wartowni, pierwszej i jak dotąd jedynej izby muzealnej na Westerplatte. Podczas spaceru uczestnicy poznają ponad trzystuletnią historię półwyspu, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku.    

[Mateusz Jasik, +48 789 449 681]

UWAGA! lekcja odbywa się wyłącznie we wrześniu 2022 oraz maju-czerwcu 2023 

Spełnione aspekty podstawy programowej dla Historia klasa V-VIII:

XXXII Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r. Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego (17 września). Uczeń: 
1. charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej; 
2. opisuje i omawia etapy wojny obronnej i wskazuje na mapach położenia stron walczących; 
3. podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków, np. obrona poczty w Gdańsku, walki o Westerplatte.

 

Ostatnia aktualizacja : 28.10.2022 12:29
Autor treści : Monika Kryger

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje